1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza aparatlantanciskola.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 
2. A szolgáltató
Név: Papp és Társa 2001 Bt.
Székhely: 1133 Budapest, Zsilip u. 4. Fsz. 15.
Levelezési cím: 1191 Budapest, Corvin krt. 7-13.
Képviselő: Tomasievicz Orsolya
Cégjegyzékszám: 01-06-741757
Adószám: 21008357241
email: dokk19 [kukac] aparatlantanciskola.hu
Telefonszám: +36-70/774-1993
 
3. A honlapon folytatott tevékenység
Jelen honlap a DOKK19 – a páratlan tánciskola hivatalos honlapja. A honlapon információkat kaphat a tánciskola alábbi szolgáltatásairól:
- Tánctanfolyamok: Show tánc, Western tánc, Felnőtt balett, Rúdtánc,
- Hatha jóga
- Magán táncórákhoz terembérlés
- Táncoktatás esküvőre, szalagavatóra
- Csoportos táncoktatás
- Táncos összejövetelek, bálok, családi rendezvények
- Egyéb terembérlési lehetőség (fotózás, casting, előadások, stb.)
 
4. Felhasználási feltételek:
4.1. Felelősség:
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó kötele gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.
 
5. Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó a Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: DOKK19 – a páratlan tánciskola
Levelezési cím: 1191 Budapest, Corvin krt. 7-13.
Telefonszám: 06-70/774-1993
Email: dokk19 [kukac] aparatlantanciskola.hu
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha erre nincs lehetősége, vagy a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
 
6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek álnak nyitva a Felhasználó számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
- Bírósági eljárás kezdeményezése
 
7. Egyéb
7.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et és a feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe.
7.2. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://aparatlantanciskola.hu/index.php/adatvedelem
 
8. Hatályba lépés ideje
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:
 
2020. 02. 01.